Skip to main content

Adopteer een kip!

De Stichting Madagaskar steunt al meer dan dertig jaar scholen in Madagaskar. Wij bouwen en onderhouden schooltjes, kopen schriften, pennen en voetballen en steunen onderwijzers met een aanvulling op hun salaris. Het inzicht dat we de bevolking moeten stimuleren tot onafhankelijkheid van financiƫle steun is aan ons niet voorbijgegaan.

Vandaar ook dat wij op bescheiden schaal zijn gestart met een kipproject, onder het motto Wees hip, adopteer een kip. Doel is de lokale bevolking te helpen met het fokken van kippen zelf enig inkomen te verwerven om op die manier het schoolgeld voor hun kinderen te kunnen betalen.

De onderwijzers worden daardoor langzaam maar zeker iets minder afhankelijk van onze hulp. Niets gaat vanzelf in Madagaskar, maar de broedmachine die onze stichting voor dit doel beschikbaar heeft gesteld is volop in gebruik en er zijn grote hokken gebouwd waarin de kippen rondscharrelen tot ze zes weken oud zijn en geschikt voor de verkoop.

Enkele van die hokken bevinden zich op het terrein van het technisch lyceum in Ampahidralambo. Hier kunnen jongens Ć©n meisjes onder meer een landbouw en veeteelt opleiding volgen. Zij zijn verantwoordelijk voor de verzorging van de kippen en krijgen op deze manier feitelijk praktijkonderwijs.

Voor ā‚¬7,50 per jaar adopteert u al een kip, meer mag natuurlijk ook!
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL63INGB0000385819 ten name van deĀ Stichting Madagaskar te Den Haag onder vermelding van het aantal kippen dat u wens te adopteren.

Stand van zaken kipproject

Het kipproject dat wij in 2011 zijn gestart is niet uitgemond in grootschalige kippenfokkerijen, zoals wij hadden gehoopt. Toch zien we hier en daar resultaten: in het dorp Manjakasoa heeft onze schenking van twee kippen per gezin na twee jaar geleid tot een kippenexplosie die tot nu toe voortduurt en in Morarano beschikken de leerkrachten inmiddels elk over een winstgevende handel in kippen en eieren. Verder gebeurde wat ons was voorspeld: wie weinig te eten heeft bewaart zijn kip niet voor de eieren en al helemaal niet om met eierhandel geld te verdienen om het schoolgeld te betalen. We hebben geleerd dat intensieve begeleiding nodig is om een project als dit te laten slagen en hebben Njato Manantena, ƩƩn van onze lokale coƶrdinatoren, bereid gevonden de begeleiding op zich te nemen.

U kunt nog steeds een kip adopteren!

Het Kip gedicht

Stel
Ik ben een kip
Ik hip
En reuze blij
Leg ik
Zo nu en dan
Een ei