De Stichting Madagaskar steunt al meer dan dertig jaar scholen in Madagaskar. Wij bouwen en onderhouden schooltjes, kopen schriften, pennen en voetballen en steunen onderwijzers met een aanvulling op hun salaris. Het inzicht dat we de bevolking moeten stimuleren tot onafhankelijkheid van financiële steun is aan ons niet voorbijgegaan.

Vandaar ook dat wij op bescheiden schaal zijn gestart met een kipproject, onder het motto Wees hip, adopteer een kip. Doel is de lokale bevolking te helpen met het fokken van kippen zelf enig inkomen te verwerven om op die manier het schoolgeld voor hun kinderen te kunnen betalen.

De onderwijzers worden daardoor langzaam maar zeker iets minder afhankelijk van onze hulp. Niets gaat vanzelf in Madagaskar, maar de broedmachine die onze stichting voor dit doel beschikbaar heeft gesteld is volop in gebruik en er zijn grote hokken gebouwd waarin de kippen rondscharrelen tot ze zes weken oud zijn en geschikt voor de verkoop.

Enkele van die hokken bevinden zich op het terrein van het technisch lyceum in Ampahidralambo. Hier kunnen jongens én meisjes onder meer een landbouw en veeteelt opleiding volgen. Zij zijn verantwoordelijk voor de verzorging van de kippen en krijgen op deze manier feitelijk praktijkonderwijs.

Voor €7,50 per jaar adopteert u al een kip, meer mag natuurlijk ook!
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL63INGB0000385819 ten name van de Stichting Madagaskar te Den Haag onder vermelding van het aantal kippen dat u wens te adopteren.

Het Kip gedicht

Stel
Ik ben een kip
Ik hip
En reuze blij
Leg ik
Zo nu en dan
Een ei

Benefietmiddag
Volgende Bericht