Skip to main content

Welke scholen worden door ons ondersteund?
In totaal ondersteunt de stichting Madagaskar zes scholen in het district Talata Volonondry op ongeveer twintig kilometer van de hoofdstad Antananarivo.

Technisch lyceum

Wij steunen het technisch lyceum in Ampahidralambo en daarnaast een vijftal lagere schooltjes in de volgende dorpen:

  1. Beloha
  2. Manjakasoa
  3. Sadabe
  4. Antamponala
  5. Morarano

Hoewel wij ons primair richten op het onderwijs, dragen wij incidenteel bij aan verbetering van de randvoorwaarden voor het onderwijs: zo hebben wij geld gegeven voor een waterput in het dorpje Beloha en voor elektriciteit in het dorpje Ampahidralambo. De schooltjes zijn op Google Earth te zien op de coördinaten 18°45’39″ZB en 47°37’17″OL.

Beloha
Het dorpje ligt in een volstrekt geërodeerde omgeving. Enkele jaren geleden werd op onze kosten een put gebouwd bij de school zodat de kinderen in elk geval overdag te drinken zouden hebben. Op het schooltje zijn vijf onderwijzers werkzaam. Met z’n vijven houden zij zich bezig met circa 200 kinderen.

Warm welkom in Beloha

Onlangs is het nieuwe schoolgebouwtje, met drie ruime leslokalen, gereed gekomen.

Armer dan de inwoners van Beloha kan bijna niet. De kinderen zijn mager, vervuild en de meeste zijn gekleed in lompen. Om hen gemotiveerd te houden krijgen de onderwijzers van ons een iets hogere toelage dan die op andere scholen.

Ondanks alle armoede zie je in dit dorp toch geleidelijk een verbetering in de mentaliteit van de inwoners. Zij lijken zich langzaam bewust te worden van hun eigen verantwoordelijkheid voor het eigen lot van henzelf en dat van hun kinderen. Hoewel zij jarenlang passief zijn gebleven, hebben zij meegeholpen met het afbouwen van het nieuwe schoolgebouw. We hopen dat het nieuwe élan blijvend zal zijn.

Sadabe

Blij met de bekers en schriften die ze van ons hebben gekregen

Sadabe

Het dorpje Sadabe ligt op een kruispunt van wegen en begint zich hierdoor te ontwikkelen tot een handelscentrum. De 200 leerlingen zien er opvallend veel verzorgder uit dan die in Beloha, hoewel dat maar 30 kilometer verderop ligt.

In tegenstelling tot de kinderen in Beloha dragen de meesten hier slippers of schoenen. Ze krijgen les van vrolijke leerkrachten die er een genoegen in scheppen de school netjes te houden en zich zelfs bewust zijn van de noodzaak van handen wassen na toiletbezoek. De onderwijsresultaten zijn goed en worden elk jaar beter.

We hopen dat Sadabe het binnen enkele jaren zonder onze hulp kan stellen.

Antamponala

Antamponala: Het hoofd van het oudercomité houdt zijn rede

Antamponala

De school in Antamponala is de afgelopen jaren flink gegroeid en telt nu circa 140 leerlingen. De drie onderwijzers hebben hun handen vol, want er zijn veel kleuters bij.

De dorpelingen zijn arm, maar opvallend optimistisch en heel vrijgevig. Dit is het dorp waar we elk jaar overladen worden met geschenken: bossen knoflook en uien, rijst en allerlei soorten bonen. De inwoners van dit dorp zijn ongeveer zo arm als die van Beloha, maar zij zijn positief ingesteld en slagen erin wat meer opbrengst van hun grond te genereren.

Stichting Madagaskar heeft vorig jaar materiaal geleverd voor uitbreiding van het oude schoolgebouw.

Een belangrijke rol bij de coördinatie van de bouw berust bij de voorzitter van het oudercomité. Hij is iemand die oog heeft voor de eigen verantwoordelijkheid van de ouders: de ouders voeren de bouwwerkzaamheden in goede harmonie gezamenlijk uit.

We denken dat dit dorp de komende jaren nog hulp nodig heeft, maar we zien een groeiende bereidheid zelf een bijdrage te leveren, zelfs als het gaat om de bekostiging van bouwmaterialen.

Morarano

Arm, maar vrolijk

Morarano

Het schooltje in Morarano groeit en telt inmiddels circa 200 leerlingen. Er zijn drie onderwijzers. Interessant is dat de directrice van de school getrouwd is met één van de twee leraren. Niets wijst erop dat de man, als enige mannelijke onderwijzer op de school, er moeite mee heeft het gezag van zijn vrouw te accepteren.

De onderwijzers zijn jong en dynamisch en tot elke inspanning bereid. Ze zijn liefdevol naar de kinderen en stimuleren hen.

Zij waren de eersten die enthousiast besloten deel te nemen aan het kipproject. Inmiddels hebben zij met de opbrengst van de eieren een tweede generatie kippen aangekocht. In 2019 is op het schoolterrein een modern, nieuw schoolgebouw verrezen.

Manjakasoa
In dit dorpje zijn er voor circa 125 leerlingen en vier onderwijzers twee schoolgebouwen die enkele jaren terug met onze hulp zijn opgeknapt. Toen is ook een damwand gebouwd die ervoor moet zorgen dat het schoolplein vrij blijft van modderstromen in de regentijd.

Onlangs hebben oud-leerlingen van de school de restauratie van de kerk op zich genomen. Zij hebben dit geheel op eigen kosten gedaan. Een unicum!

Tien jaar geleden hebben we de dorpelingen geholpen met kippen: Ieder gezin kreeg er twee, voor de eieren maar ook om te fokken. Dat dit een succes was bleek een jaar later, toen we bij ons bezoek door een leger van kippen werden verwelkomd. De dorpelingen hielden ze blij boven hun hoofd! Bij diezelfde gelegenheid vroegen de onderwijzers om een varken voor ieder van hen.

Dit veeproject heeft er helaas toe geleid dat de beste onderwijzer inmiddels boer is geworden. Inmiddels wemelt het in het dorp van de kippen. Aan ondernemingslust ontbreekt het niet in Manjakasoa. Er is toekomst voor Manjakasoa!

Anjozorofady

Een tafereel langs het water

Anjozorofady
Het aantal leerlingen in dit dorp groeit weer, na jaren van terugloop. Het zijn er nu 115 op acht leraren, een riante situatie.

De verklaring ligt voor een belangrijk deel in de terugloop van omringende schooltjes, maar ook in de start van een school voor voortgezet onderwijs. De lessen worden gegeven in twee schoolgebouwtjes die inmiddels met onze steun grondig zijn opgeknapt.

Ambatomainty
Hier zijn 60 leerlingen op drie onderwijzers. We hebben het dak van de school opgeknapt en gezorgd voor wc’s. De onderwijzers hier stralen een zekere trots uit. Ze stellen zich niet afhankelijk op, een bijzonderheid.

Ampahidralambo

Ampahidralambo

De leerlingen van de school

In dit dorpje steunen wij het technisch lyceum. De school is ooit gestart door Louise Razafindramiadana en haar man Rolland om de volwassen boerenbevolking landbouwtechnieken en hygiëne bij te brengen.

In de omgeving van Talata komt de pest nog voor als dodelijke ziekte en dat heeft veel met hygiëne te maken. Al gauw vroegen de volwassen leerlingen naar mogelijkheden voor onderwijs aan hun kinderen en zo ontstond een technische school waar landbouw en bouwtechniek wordt onderwezen voor een landelijk erkend diploma.

De school is uitgegroeid tot een complex van gebouwen en gebouwtjes waar leerlingen ook praktijkonderwijs krijgen. Zo worden er kwartels gefokt en zijn er machines gekomen die veevoer vermalen tot hapbare brokjes voor de kwartels en ander kleinvee.

Stichting Madagaskar heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de bouw van de schoolgebouwen en dankzij de aanleg van elektriciteit zijn er zelfs computers.
Omdat de overheid de school niet financieel steunt, is het lyceum vooralsnog aangewezen op externe steun.

Leraren

De leraren zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de bijdrage van de ouders. 

De bedragen variëren per school, veelal gaat het om niet meer dan 10 euro in de maand aangevuld met rijst. Stichting Madagaskar vult het maandbedrag aan met 10 euro per school. Voor de school in Beloha geldt een hoger bedrag, omdat de omstandigheden in dit dorp het bijna onmogelijk maken een akkertje te bebouwen om wat bij te verdienen. Om les te geven in dit dorp moet je vervuld zijn van idealisme.

Voor alle leerkrachten geldt dat ze zich inspannen om met hun leerlingen goede resultaten te behalen. Doen ze dit niet dan is dat van invloed op de examenresultaten aan het eind van de basisschool en loopt het aantal leerlingen terug omdat de ouders kiezen voor een andere school in de buurt. 

Als verbetering van de resultaten van een school uitblijft, beëindigt Stichting Madagaskar de hulp.

 Om de leerkrachten te motiveren te blijven leren zorgen wij ervoor dat zij in de vakanties enkele dagen Franse les krijgen. Voor het verkrijgen van extra inkomsten stimuleren we deelname aan het kipproject.