Skip to main content
 

Over ons

De ontstaansgeschiedenis van Stichting Madagaskar

Stichting Madagaskar bouwt voort op het werk van Nederlandse ontwikkelingswerkers die als missionaris in het gebied Talata Volonondry waren gestationeerd. Zij deden rond 1990 een beroep op een school in Den Haag, het Aloysius College, voor financiële ondersteuning om het onderwijs in het gebied op poten te zetten.

De Haagse school heeft zijn inspanningen om fondsen voor het onderwijs te werven enkele jaren geleden overgedragen aan de Stichting Madagaskar. Het bestuur bestaat uit onbetaalde vrijwilligers, van wie er enkele – voor eigen rekening – jaarlijks ter plekke toezien op de rechtmatige besteding van de door de stichting beschikbaar gestelde middelen.

Steun Stichting Madagaskar met uw donatie

De hulp van stichting Madagaskar strekt zich uit tot ruim 1000 leerlingen en bijna veertig leerkrachten. Van het jaarlijkse bezoek wordt een reisverslag gemaakt dat op deze site wordt gepubliceerd in de maand december.

U kan Stichting Madagaskar helpen door een donatie te doen naar:

Stichting Madagaskar NL63 INGB0000385819

De werkzaamheden van de stichting

Met de hulp van de stichting Madagaskar verrijzen er nieuwe schoolgebouwen, worden schoolgebouwen verbeterd, worden schriften, pennen en boeken aangeschaft en wordt geïnvesteerd in drinkwatervoorzieningen en wc’s.

Bovendien wordt het karige salaris van de leerkrachten aangevuld tot een bedrag dat voorziet in de basiskosten van levensonderhoud. Feitelijk gaat het om een aanvulling van circa 10 euro per maand op eenzelfde bedrag dat door de gezamenlijke ouders wordt betaald, deels in de vorm van rijst.

Lees ons reisverslag van 2023

Hulp van binnenuit

De inspanningen van de Stichting in Madagaskar worden in Madagaskar gecoördineerd en gecontroleerd door Louise Razafindramiadana (bioloog), haar zoon Njato (landbouwdeskundige) en haar dochter Sitraka (bouwkundig ingenieur). Louise en haar man Rolland (die arts is) hebben in de afgelopen vijftien jaar eigenhandig een school voor landbouw en bouwtechniek uit de grond gestampt. De studenten worden als stagiairs ingezet voor het onderhoud en de uitbreiding van “onze” schoolgebouwen.

Bestuur Stichting Madagaskar

Voorzitter: Mevrouw M. Marjee
Secretaris: Mevrouw R. Hulsbergen
Penningmeester: De heer C. Kaas
Lid: Mevrouw I. Brocke

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: nr. 41157489
RSIN nummer 8161.73.722
Rekeningnummer (IBAN): NL63INGB0000385819 t.n.v. Stichting Madagaskar, Den Haag
Kascommissie Stichting Madagaskar:
 De heer M. Kamsteeg & De heer W. Glasbergen

Postadres:

Burgemeester Patijnlaan 308
2585 BS Den Haag
E-mail: stichtingmadagaskar@gmail.com

Donaties: 
Vrienden en sympathisanten worden van harte uitgenodigd een donatie te doen, zodat wij de scholen in Madagaskar kunnen blijven ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL63INGB0000385819 t.n.v. Stichting Madagaskar, Den Haag.

Stichting Madagaskar heeft Anbi status. Een donatie -een schenking in geld- aan de Stichting Madagaskar is daarom onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar voor de belasting.

anbi logo1

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Jaarverslagen & verantwoordingen