Over ons

De ontstaansgeschiedenis van Stichting Madagaskar

Stichting Madagaskar bouwt voort op fundamenten die ruim twintig jaar geleden in het district Talata Volonondry zijn gelegd door Nederlandse ontwikkelingswerkers die als missionaris in het gebied waren gestationeerd. Zij deden een beroep op een school in Den Haag, het Aloysius College, voor financiële ondersteuning om het onderwijs in het gebied op poten te zetten.

De bevolking van het gebied was grotendeels ongeletterd en de armoede enorm. Deels was deze armoede het gevolg van gebrekkige landbouwmethodes die samenhingen met een gebrek aan kennis van landbouwtechnieken. Dat onderwijs hierop één van de antwoorden was, en is, is duidelijk.

De Haagse school heeft zijn inspanningen om fondsen voor het onderwijs te werven overgedragen aan de huidige stichting waarvan het bestuur bestaat uit onbetaalde vrijwilligers, van wie er enkele – voor eigen rekening – jaarlijks ter plekke toezien op de rechtmatige besteding van de door de stichting beschikbaar gestelde middelen.

De hulp van stichting Madagaskar strekt zich uit tot ruim 1200 leerlingen en bijna veertig onderwijzers.Van het jaarlijkse bezoek wordt een reisverslag gemaakt dat op deze wordt gepubliceerd.

De werkzaamheden van de stichting

Dankzij de hulp van de stichting Madagaskar verrijzen er nieuwe schoolgebouwen, worden schoolgebouwen verbeterd, worden schriften, pennen en boeken aangeschaft en wordt geïnvesteerd in hygiëne door het bouwen van wc’s. Bovendien wordt het karige salaris van leerkrachten aangevuld tot een bedrag dat voorziet in de basiskosten van levensonderhoud.

Feitelijk gaat het om een aanvulling van circa 10 euro per maand op het salaris dat door de ouders wordt betaald en dat circa 20 euro bedraagt, waarmee de onderwijzers dus over een maandinkomen van 30 euro beschikken.

Hoewel de onderwijzers daarnaast recht hebben op een aanvulling in natura van gemiddeld 200 kilogram rijst per jaar, is het een zeer armoedig bestaan dat uitsluitend wordt volgehouden door idealistisch mensen die gezond genoeg zijn om naast dit werk ook een akkertje te bebouwen.

Dr. Rolland en Louise

De inspanningen van de Stichting in Madagaskar wordt gecoördineerd en gecontroleerd door het echtpaar dr. Rolland (arts) en zijn vrouw Louise (docente biologie). Dit echtpaar heeft in de afgelopen periode eigenhandig een school voor allerlei vormen van voorgezet onderwijs uit de grond gestampt, waar de leerlingen onder meer technisch onderwijs kunnen krijgen. Deze studenten bouwen onder andere de toiletgebouwtjes waar nodig op onze scholen. Ook de school in Antamponala hebben zij gebouwd. Een bijzondere samenwerking.

Bestuur Stichting Madagaskar

Voorzitter: Mevrouw M. Marjee
Secretaris: Mevrouw R. Hulsbergen
Penningmeester: De heer C. Kaas
Lid: Mevrouw I. Brocke

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: nr. 41157489
Rekeningnummer (IBAN): NL63INGB0000385819 t.n.v. Stichting Madagaskar, Den Haag
Kascommissie Stichting Madagaskar:
 De heer M. Kamsteeg & De heer W. Glasbergen

Postadres:

Burgemeester Patijnlaan 308
2585 BS Den Haag
E-mail: stichtingmadagaskar@gmail.com

Donaties: 
Vrienden en sympathisanten worden van harte uitgenodigd een donatie te doen, zodat wij de scholen in Madagaskar kunnen blijven ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL63INGB0000385819 t.n.v. Stichting Madagaskar, Den Haag.

Stichting Madagaskar heeft een Anbi status.
 Het is goed om te weten dat een donatie -een schenking in geld- aan de Stichting Madagaskar onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar is voor de belasting, omdat de stichting ANBI status heeft.

anbi logo1

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Jaarverslagen

Download het jaarverslag van 2018

Download de financiële verantwoording van 2018

Download het jaarverslag van 2017

Download de financiële verantwoording van 2017